BLOGS

เปลี่ยนสายหนังพันปลอกมือ BROOKS ENGLAND รุ่น SLENDER GRIPS ง่ายๆ ได้ด้วยตัวคุณเอง

              หลายๆคนที่ใช้ปลอกมือหนัง 
 BROOKS ENGLAND รุ่น SLENDER GRIPS
 คงมีเหตุการณ์ อยากเปลี่ยนสีหนังหรือหนัง
 พันปลอกมืออันเก่ามันเปื่อยแล้วอยากเปลี่ยน
 แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไง และมีหนังสำรองขาย
 รองรับด้วยรึเปล่า วันนี้เรามา DIY
 (Do it Yourself ) การเปลี่ยนหนังพันปลอกมือ
 SLENDER GRIPS กันครับ 

  

              อันดับแรกคุณจะต้องมีก็คือ
 LEATHER AND CORK REPLACEMENT
 TAPE FOR SLENDER GRIPS
 (สายหนังสำรอง)  สามารถใช้ได้ กับ ปลอกมือ
 SLENDER GRIPS ทั้งสองขนาดคือ 130 mm
 และ100 mm ซึ่งหาซื้อได้ไม่ยากสำหรับร้าน
 ที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์จาก BROOKS คุณจะต้อง
 เลือกสีของหนังตามที่ต้องการตัวหนังจะมีเทป
 กาวสองหน้าติดที่ด้านหลัง  

   อุปกรณ์ที่จะใช้ต่อไปจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
 ตัดและทำงานกรรไกร (ขอแบบคมๆ),  ดินสอ
 (ไว้สำหรับเขียวเส้นไกด์ไลน์ตอนตัด), เทปกาว
 สองหน้าแบบบาง(ในกรณีที่กาวสองหน้าที่ติด
 ด้านหลังตัวหนังยึดติดไม่พอ)

  

    จากภาพจะเป็นขั้นตอนการเปลี่ยนสีหนังพัน
 ปลอกมือจากสีน้ำตาลเป็นสีฟ้าครับ

 

  

 ขั้นตอนที่ 1
  คลายน็อตที่ฝาปิดปลายปลอกมือออก เพื่อ
 ดึงฝาปิดออกจากตัวแกนอลูมิเนียมน็อตตัวนี้
 จะมีลักษณ์เป็นแฉก ตัวไขควงจะได้มาพร้อม
 กับปลอกมือตอนที่ซื้อมาครั้งแรก  ขอให้ทุก
 คนเก็บไว้นะครับ

 

  

  

 ขั้นตอนที่2
   คลายหนังพันปลอกมืออันเก่าออกคลีสาย
 หนังให้แบบนำสายหนังเส้นใหม่วางและใช้
 สายหนังเส้นเก่าวางทาบเพื่อวัดขนาดและตัด
 ให้ได้แนวเท่ากับสายหนังเส้นเก่า

 

  

 ขั้นตอนที่3
   ดึงเทปกาว2หน้าที่อยู่หลังหนังออก  พันสาย
 หนังเส้นใหม่ให้ได้ตามแนวสายหนังเส้นเดิมที่
 เคยพันไว้(ในขั้นตอนนี้เราควรทำสัญญาลักษณ์
 บางอย่างไว้เพื่อให้เรารู้ว่าแนวเดิมที่หนังเส้น
 เก่าพันไว้เป็แบบไหน)

 

 

  
 
 ขั้นตอนที่4
  ใส่ปลอกปิดหัวท้ายให้เรียบร้อย (ต้องใช้แรงอัด
 นิดหน่อยในการดันให้ปลอกปิดปลายเข้าที่)

   ขอแนะนำให้ทำทีละข้าง เพื่อจะได้ไม่สับสน
 เท่านี้เราก็ได้ปลอกมือ  SLENDER GRIPS อัน
 ใหม่ไฉไลกว่าเดิมแล้วครับ

  ติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับจักรยาน ข่าวสาร
 ได้จาก Blog ของเว็บไซด์ ทางร้าน
 www.104customcycles.com